No Comments

NOVO Kirurški nasadnik SGX-E20R za umetanje Zygoma implantata. U slučaju teškog gubitka kosti, uzrokovanog dugotrajnim nošenjem proteza, tumora desni ili teških parodontitisa, ako koštana presađivanje nije moguće,  tradicionalni zubni implantati ne mogu se postaviti u gornju čeljust.U tom slučaju, vrlo dugi posebni implantati mogu pružiti riješenje  jer se mogu staviti u jagodičnu kost. Ovi implantati […]

Read More
  • 1
  • 2