Terzić d.o.o. za trgovinu / Terzić d.o.o.
Cetinska cesta 32 a
21310 Omiš
Hrvatska

IBAN kod OTP BANKA d.d.
HR1424070001100575575
SWIFT: OTPVHR2X

IBAN kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
HR4323400091110913877
SWIFT: PBZGHR2X

Registrirani pri Trgovačkom sudu u Splitu, broj upisa u sudski registar: HRSR.060183550
Članovi društva: Anzelina Terzić
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00kn