NSK SGX-E20R – umetanje Zygoma implantata

No Comments

NOVO

Kirurški nasadnik SGX-E20R za umetanje Zygoma implantata. U slučaju teškog gubitka kosti, uzrokovanog dugotrajnim nošenjem proteza, tumora desni ili teških parodontitisa, ako koštana presađivanje nije moguće,  tradicionalni zubni implantati ne mogu se postaviti u gornju čeljust.
U tom slučaju, vrlo dugi posebni implantati mogu pružiti riješenje  jer se mogu staviti u jagodičnu kost. Ovi implantati imaju duljinu do 5 cm i mogu se postaviti s dovoljno stabilnosti. Broj proizvođača takvih vrsta implantata je ograničen. NSK je razvio namjenski nasadnik za ovu vrstu specijalističkog zahvata. Novi SGX-E20R (20:1, bez svjetla) savršeno ispunjava anatomske zahtjeve prilikom pripreme mjesta implantata i postavljanja Zygoma implantata. Poseban nasadnik nudi puno bolji pristup od konvencionalnog nasadnika i savršeno podržava kirurga kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. SGX-E20R se može koristiti na svim uobičajenim vrstama mikromotora implantata.