MyRay 3Di IOS

No Comments

Pomoću 3Di IOS-a, konačno, možete jednostavno izvršiti precizan intraoralni pregled koji je ugodan za pacijenta i koristan za stomatološku operaciju.
Sa samo 150 grama, jedan je od najlakših intraoralnih skenera na tržištu.

Intraoralni skener lagan kao turbina
3Di IOS uključuje kombinirano iskustvo više stomatologa. Za početak, ergonomija  – srce sustava – dizajnirana je tako da se prilagodi raznim individualnim načinima držanja.
Najnovija generacija aktivnog stereo oslikavanja omogućila je značajno bolje skeniranje.

Sve radnje imaju brzinu i točnost koju samo digitalna tehnologija može pružiti.  Softversko sučelje vodi korisnika sve do skeniranja provjere u samo nekoliko klikova.

PUNA DIGITALNA IMPRESIJA SA 3Di IOS
Od prijema do slanja otisaka zubnom tehničaru, sve se odvija brzo, glatko i bez grešaka. Vrijeme čekanja pacijenta u stolici znatno je skraćeno i laboratoriji mogu slati povratne informacije u stvarnom vremenu. Mogućnost izvoza u STL, PLY ili OBJ formatima znači da su datoteke kompatibilne sa bilo kojim sustavom dijeljenja, također putem e-maila.

KIRURGIJA VOĐENA S 3Di IOS
Kada se koristi u kombinaciji s nekoliko CBCT jedinica, 3Di IOS omogućuje korisnicima dijagnosticiranje, planiranje implantata i kirurško planiranje predloška. Podaci intraoralnog STL, PLY ili OBJ skeniranja i skeniranja mekog tkiva prirodne boje spajaju se s podacima DICOM-a.

3Di IOS pokriva brojna područja liječenja, od ortodoncije do implantologije.
Interakcija u stvarnom vremenu s laboratorijom zubnog tehničara – s pacijentom još uvijek u stolici – omogućava vam da isplanirate najbolju strategiju projekta.

Za razliku od tradicionalnih ručnih prikaza, 3D skeniranja ne uključuju neugodnosti za pacijenata. Uz to, sve radnje imaju svu brzinu i točnost koju samo digitalna tehnologija može pružiti